Veel mensen zijn voorstander van Nederlandse teksten, maar soms is het ook leuk om een Engelse tekst aan iemand te geven. Een Engelse tekst heeft namelijk een aantal voordelen tegenover Nederlandse teksten. Allereerst is de taal Engels meer universeel en wordt het wereldwijd zeer veel gesproken. Daarnaast is het zo dat de Engelse taal om die reden veel meer spreekwoorden en wijsheden heeft. Deze kunnen echt inspiratie vol zijn en dat is natuurlijk leuk om aan iemand te geven. Je goede vriend kan deze dan bijvoorbeeld in zijn woonkamer hangen. Hieronder lees je verder over de Engelse teksten en kan je enkele voorbeelden vinden.

Maak hieronder je keuze en bekijk de teksten & kaartjes:* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Engelse teksten en tips voor op een kaartje

De zinnen die op tegels staan kunnen dan bovendien ook mee worden genomen in de praktijk. Men kan er naar handelen en dan komt de zin volledig tot zijn recht. Het nadeel is dat wanneer je Engelse teksten vertaalt, dat daardoor de kracht er een beetje uitgaat. Het is dus nooit heel verstandig om Engelse teksten te vertalen. Hiermee kan de tekst volledig verpest worden.

Engelse kaart

Bron: Greetz

Wat is een mooie Engelse tekst?

Een mooie Engelse tekst is kort en krachtig. Het voordeel van de taal Engels is dat het ‘catchy’ is. Hiermee wordt bedoeld dat het lekker bekt en daardoor ook sneller te onthouden. Veel mensen vragen zich af wat nu precies een goede Engelse tekst is om aan iemand te geven. Dat is een goede vraag. Je moet met verschillende zaken rekening houden bij het kiezen van een goede Engelse tekst. Allereerst moet je weten hoe goed die persoon Engels kan lezen.

Is de persoon aan wie je het geeft niet heel vaardig in de Engelse taal? In die gevallen is het doorgaans verstandig om een zeer eenvoudige Engelse tekst te geven. Deze kun je bijvoorbeeld op een mooi kaartje zetten. Maar als de persoon die je kent juist wel goed is in de Engelse taal, dan is het juist leuk om een meer complexe Engelse tekst erop te zetten.

Engelse teksten

Engelse tekst mooi verpakken

In onze huidige beeldcultuur is het niet alleen van belang om een krachtige tekst te hebben, maar deze moet ook goed verpakt worden. Vorm en inhoud staan namelijk altijd in combinatie met elkaar. En deze unieke combinatie zorgt ervoor dat je een zeer krachtig cadeau aan iemand kan geven. Een mooi verpakte Engelse tekst is bijvoorbeeld ideaal om iemand te feliciteren met zijn verjaardag.

Maar ook om iemand een steuntje in de rug te bieden als iemand zware tijden ondergaat. Daarnaast kun je het ook spontaan geven natuurlijk.

Tekst in het Engels

Enkele mooie Engelse spreuken:

‘If you love what you have, you have everything you need’

Congratulations

Happy Birthday

All you need is me

Merry Christmas

Happy New Year

‘Where there is love, there is life’

‘Together is my favourite place to be’

Gedichten

 1. Nature’s Symphony:
  • In meadows kissed by morning dew, Where skies are painted in hues so true, A symphony of nature’s gentle song, Whispers softly, where dreams belong.
 2. Moonlit Serenade:
  • Under the silver veil of the moon, Night unfolds, a tender croon, Stars, like candles, shimmer above, A celestial dance, a tale of love.
 3. Sunset’s Embrace:
  • When the sun bids the day adieu, Colors weave a majestic view, Embraced by twilight’s tender grace, A painted sky, a warm embrace.
 4. Eternal Love:
  • In the tapestry of time, love weaves, A thread unbroken, the heart believes, Through sunlit days and darkest nights, Love endures, an eternal light.
 5. Whispers of the Wind:
  • The wind, a gentle poet unseen, Whispers secrets to the leaves so green, Nature’s verses in the zephyr’s flight, A lullaby for the world each night.
 6. Ocean’s Lullaby:
  • Waves kiss the shore with a rhythmic tune, Moonlight bathes the sea, a silver monsoon, Sailing on dreams, the night sails by, Cradled in the ocean’s lullaby.
 7. Dawn’s Awakening:
  • As dawn tiptoes on the edge of night, Painting the sky in hues so bright, Hope awakens in morning’s glow, A new beginning, a chance to grow.
 8. Stardust Whispers:
  • We are stardust, born of cosmic breath, Dancing in the cosmos, life and death, Constellations tell stories untold, A celestial ballet, mysteries unfold.
 9. Winter’s Reverie:
  • Snowflakes fall in a silent ballet, Blanketing the world in pure display, A hush descends in winter’s trance, Nature sleeps in a frozen dance.
 10. Butterfly’s Metamorphosis:
  • A caterpillar dreams of the sky, In a cocoon, it learns to fly, Wings unfold in vibrant hue, Metamorphosis, a tale anew.
 11. Solitude’s Sanctuary:
  • In solitude’s sanctuary, silence speaks, A refuge where the soul seeks, Reflections dance on waters still, A sacred space, time to distill.
 12. Ephemeral Beauty:
  • Like petals falling from a rose, Life’s beauty in transient prose, Embrace the moment, hold it near, For every bloom will one day sear.

Meer teksten:

Correcties, tips en opmerkingen kunnen per e-mail toegezonden worden. Nuttig artikel? Delen stellen we op prijs.

5/5 - (3 stemmen)