Sterkte wensen christelijk

Permalink

Wanneer een vriend(in), familielid, collega of kennis een moeilijke periode meemaakt, is het belangrijk om hem/haar te steunen. Wanneer het iemand is met een christelijke achtergrond, kun je hoop en inspiratie putten uit het geloof. Je kunt hem/haar opbeurende met een mooie Bijbeltekst of bekende quote. In dit artikel lees je tips en voorbeeldzinnen over sterkte wensen christelijk.

Maak hieronder je keuze en bekijk de teksten:

Sterkte

* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Christelijke sterkte wensen en voorbeelden

Het kan een echte ondersteuning zijn, wanneer je weet dat er voor je wordt gebeden. Wil je iemand een hart onder de riem steken? Dan kun je altijd zeggen of schrijven dat je hem/haar opdraagt in jouw gebed. Dit kan voor extra rust en sterkte zorgen. De sterkte wensen christelijk kunnen hieronder bekeken en uitgezocht worden.

Sterkte wensen christelijk

Bron: Greetz

Hieronder meer sterkte wensen christelijk.

Voorbeeldzinnen:

Wil je weten hoe je op christelijke wijze iemand sterkte kunt wensen? Wij hebben enkele christelijke voorbeeldzinnen op een rijtje gezet:

“Moge de Here je/u leiden en kracht geven tijdens deze moeilijke periode.”

“Ik wens je Gods kracht en innerlijke rust toe.

“Onder Zijn vleugels mag je schuilen en rust vinden.”

“Ik hoop dat je tijdens deze moeilijke periode Gods kracht mag ervaren.”

Bijbelteksten

Een goede manier om iemand te sterken, is door een Bijbeltekst te sturen. De Bijbel staat vol met prachtige teksten die een opbeurende kracht kunnen hebben. Wil je een paar goede voorbeelden? Lees gauw verder voor de beste Bijbelteksten om iemand sterkte te wensen:

 • Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Genesis 28:15
 • De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Numeri 6:24 26
 • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4
 • Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8
 • Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. Psalm 37:4-6
 • God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Psalm 46:2-3

Het is mooi om te weten dat ook tijdens lastige periodes in het leven, je als christen hulp en bemoediging kunt halen uit het geloof. Je kunt een christelijke vriend(in), familielid, collega of kennis goed opbeuren met een prachtige Bijbeltekst. Ook kunnen deze woorden van hoop een mooi teken zijn voor mensen die niet gelovig zijn. Wil je gebruik maken van een christelijke bemoediging? Maak dan gebruik van de inspiratie zinnen en Bijbelteksten uit dit artikel.

Bekijk hieronder meer sterkte wensen christelijk, voor bijvoorbeeld op een kaartje.

Meer teksten

 1. In tijden van beproeving herinnert Psalm 46:1 ons eraan dat God onze toevlucht en kracht is, een hulp die altijd aanwezig is in moeilijke momenten.
 2. Wanneer de lasten zwaar lijken, put dan troost uit Jesaja 41:10: “Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ongerust, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.”
 3. De woorden van Jezus in Matteüs 11:28 nodigen ons uit om naar Hem te komen als we vermoeid zijn en belast zijn, en belooft rust voor onze zielen.
 4. 2 Korintiërs 12:9 herinnert ons aan de genade van God te midden van zwakheid: “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.'”
 5. Voor degenen die moeite hebben om hun weg te vinden, biedt Spreuken 3:5-6 geruststelling: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.”
 6. Als het lijkt alsof de stormen van het leven woeden, geeft Psalm 107:28-30 hoop: “Toen riepen zij tot de HEERE in hun benauwdheid, en Hij leidde hen uit hun angsten. Hij bracht de storm tot zwijgen, zodat de golven ervan stillen.”
 7. Filippenzen 4:13 herinnert ons eraan dat we alles aankunnen door Christus die ons kracht geeft: “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.”
 8. Jakobus 1:2-4 moedigt aan om vreugdevol te blijven te midden van beproevingen: “Acht het voor grote blijdschap, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, omdat u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.”
 9. Psalm 34:18 spreekt tot de gebrokenen van hart: “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.”
 10. Bij momenten van twijfel herinnert 2 Timoteüs 1:7 ons aan de kracht van God die in ons werkt: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.”
 11. In de stormachtige zeeën van het leven is Jesaja 43:2 een anker: “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.”
 12. Spreuken 18:10 herinnert ons aan de veilige toevlucht die we in God vinden: “De naam van de HEERE is een sterke toren; de rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.”
 13. Voor degenen die rouwen, biedt Psalm 30:5 troost: “Want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn goedgunstigheid; tegen de avond kampt men met geween, maar ’s morgens is er blijdschap.”
 14. In momenten van wanhoop herinnert Romeinen 8:28 ons eraan dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben.
 15. Psalm 23:4 spreekt over het vertrouwen in God te midden van duistere valleien: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.”
 16. Bij verlies herinnert 1 Thessalonicenzen 4:13-14 aan de hoop die we hebben in Christus: “Maar wij willen u niet onwetend laten, broeders, over hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.”
 17. Spreuken 2:6 moedigt aan om op God te vertrouwen voor leiding: “Want de HEERE geeft wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.”
 18. In momenten van angst brengt Psalm 56:3 rust: “Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.”
 19. Jeremia 29:11 spreekt over Gods goede plannen voor ons: “Want Ik weet de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.”
 20. Bij tegenspoed herinnert 1 Petrus 5:7 ons eraan dat we onze zorgen op God kunnen werpen: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Deze teksten vormen een bron van kracht en bemoediging voor christenen die door uitdagingen gaan. Ze herinneren ons aan de beloften, troost en leiding die God in Zijn Woord heeft gegeven.

Christelijke sterkte tekst

Bron: Greetz

Een sterkte tekst toevoegen aan deze pagina: info@tekst.nl.

4.7/5 - (3 stemmen)